V košíku máte: 0 ks | Přejít na objednávku » | Registrace » | Přihlásit se »
Zboží bylo přidáno do košíku

Základní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.dlh-czech.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.dlh-czech.cz je společnost DLH Hrdina spol. s.r.o., sídlem  Modrá  1979, 155 00 Praha 5, vedeném Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 226044. (dále jen "DLH") a na straně druhé je kupující (dále jen ("Kupující").

Další informace o DLH jsou uvedeny na webové stránce www.h-parket.cz  v sekci "O nás".

Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Smrková 1819, 25082 Úvaly  a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.h-parket.cz  určené kupujícím v objednávce.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

www.trustytime99.com

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Alzou nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce DLH, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. DLH nebo smluvních partnerů DLH, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Omega Replica