V košíku máte: 0 ks | Přejít na objednávku » | Registrace » | Přihlásit se »
Zboží bylo přidáno do košíku

Montáž dřevěné terasy

Návod k montáži a údržbě
Příručka pro uživatele

Montážní navod dřevěné terasyPříručka ke stažení zde v pdf

Všechny naše produkty musí být instalovány v souladu s předpisy Rádce pro design dřevěných teras (vydaly CTBA a Federation of Wood). Informace a technická řešení zde uvedená představují výtah z tohoto Rádce a jsou určeny primárně pro vnější konstrukce okolo domů (vnitřní dvory, chodníky, prostory okolo soukromých bazénů). 

Richard Mille Replica Watches

Skladování: 

terasová podlahová prkna iDeck skladujte v původním balení, nejlépe v dobře větraném a zastřešeném prostoru, mimo dosah přímého slunečného světla, pevně zapáskované. Desky nesmí ležet volně vzhledem k přirozené tendenci dřeva ohýbat se.

Úprava prken před montáží:

Prkna před montáží důkladně opláchněte vodou, čímž zamezíte výraznému vymytí taninu deštěm.

Nástroje:

vrtačka, šroubovák, zkracovací pila, pásová bruska, upínací vruty, podkůvka, úhelník, klížicí svorka, značkovací šňůra.

Příprava podloží:

Ujistěte se, že podloží je stabilní, pevné a hladké.  Sklon cca 1 cm na běžný metr zajistí správný odvod vody.  Pro zamezení růstu plevele doporučujeme použít zemní textilii. Exotické dřevo obsahuje prvky/taniny zvyšující odolnost prken. Může však dojít také k jejich vyplavení vlivem dešťové vody ve formě hnědé tekutiny.  Proto je nutné zamezit přímému nechráněnému styku s omítnutými nebo jinak povrchově upravenými stěnami a podlahami.  Doporučujeme použít ochrannou fólii.

Nosná konstrukce:

Nosné podkladové hranoly musejí být upevněny do podloží tak, aby zajišťovaly pevný základ. Nosné trámy musejí být ze stejného typu dřeva jako viditelná prkna. Pozor: Tloušťka nosných trámů musí být vzhledem k prknům alespoň dvojnásobná (např. pro prkna 21 x 145 mm použijte trámy s průřezem minimálně 42 x 70 mm). Obvykle je dostatečná šířka trámů 50 mm, ovšem v místech styku dvou prken je nutná šířka 70 mm.  Při srovnávání trámů zachovávejte správné rozestupy mezi nimi: rozestup závisí na síle a šířce prken (viz graf).


Uložení na betonovou nebo nakloněnou podlahu: 

Nosné trámy musejí být upevněny do podloží tak, aby zajišťovaly pevný základ.  Doporučujeme uložit trámy rovnoběžně se směrem odvodnění.

Uložení na skloněné podloží:

Doporučujeme použít nastavitelné syntetické nosné prvky ( 8 m2), které je také nutné upevnit do podloží.

Uložení na rostlou zeminu:

V případě potřeby použijte stabilizovanou a zpevněnou vrstvu písku nebo štěrku. Betonové dlaždice pokládejte s odstupem 50 cm, aby byla zajištěna dostatečná podpora a uchycení nosných trámů.  Zkontrolujte výšku a sklon, překryjte zemní textilií a upevněte nosné trámy do betonových dlaždic.

Volně stojící terasa:

Poraďte se se svým architektem nebo prováděcí firmou, kteří vám budou moci poskytnout správné informace odpovídající Vašim požadavkům.

Objednávka správného množství: Pro montáž v náhodné posloupnosti navyšte celkové množství o 5 - 10 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy. Pro montáž pod úhlem 45° s rohy nebo nepravidelnými spoji navyšte celkové množství o 15 - 20 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy.

Pro Vaše pohodlí - údržba:

Pro zamezení výskytu třísek doporučujeme prkna po dokončení montáže namočit vodou (nebo počkat do prvního deště) a po vyschnutí je přejet smirkovým papírem. Tím dojde k odlomení vyčnívajících hlaviček třísek. V důsledku přirozené oxidace způsobené ultrafialovým světlem dochází k zešednutí prken (zejména kolem bazénů). Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nehody způsobené uklouznutím.

Po té doporučujeme periodicky ošetřovat čističem iCLEAN a následě napouštět olejem. Čistič vyčistí dřevěné desky od nečistot a prachu v dřevě (provádí se rejžákem více dle iCLEAN) a po té se dřevo napouští speciálním olejem. Olej zpomaluje stárnutí dřeva a taktéž spomaluje proces oxidace čili šisování dřeva. Tento postup se doporučuje alespoň 2x do roka nebo po každé, kdy je vidět, že dřevo začíná šednou. Pokud má dřevo již šedou patinu, se již nedá tímto postupem vrátit původní vzhled dřeva. V tomto případě se dají běžně na trhu koupit oleje s příměsí pigmentů dle požadavků zákazníka, tyto oleje s příměsí pigmentů v naší nabídce nejsou, proto se prosím obraťte přímo na prodejce chemie na to určené.

Montážní pokyny
Pro standardní systém iDeck?

Montáž s viditelnými vruty: Před zahájením pokládky prken věnujte prosím pozornost směru vláken a mírných barevných odchylek. Všechna prkna pokládejte ve stejném směru.

Vzdálenost mezi prkny: V závislosti na měnící se teplotě a vlhkosti vzduchu podle ročního období se prkna budou roztahovat a smršťovat.  Před zahájením montáže doporučujeme zkontrolovat úroveň vlhkosti v prknech.  S ohledem na uvedené musí být montáž prken prováděna v souladu s následujícími pravidly: Rozestup mezi jakýmikoli dvěma prkny musí být 5 - 10 mm. Tato dilatační spára poskytuje prostor umožňující dřevu dýchat (roztahovat a smršťovat se) podle počasí, aniž by došlo k poškození pokryté plochy. V případě, že pokrytá plocha sousedí se zdí nebo jinou pevnou konstrukcí, je nutné mezi prkny a touto zdí či jinou pevnou konstrukcí ponechat mezeru o šířce min. 10 mm.

Spojování konců prken: Konec každého prkna by měl spočívat na nosném podkladovém hranolu a být přišroubovaný minimálně 2 vruty, aby se zamezilo pohybu prkna.

Předvrtání: Pomocí značkovací šňůry si označte správné seřazení a předvrtejte otvory pro vruty (např. pro vruty průměru 6 mm použijte 5mm vrták). Vzdálenost mezi otvorem vrutu a koncem prkna by měla být max. 5 - 7 cm a min. 2 cm, aby se zamezilo vyboulení konců prken. Pro dosažení bezvadného a trvanlivého výsledku je nutné použít výhradně vruty z nerez oceli. Na každé prkno o délce větší než dvojnásobek jeho šířky použijte 2 vruty.

Vruty: Doporučujeme použít nerez vruty a šroubovat je do prken nízkou rychlostí. Hlavička vrutu by měla být v úrovni povrchu prkna, aby žádný vrut nevyčníval nad úroveň prken.

Dokončení: Konec prken můžete upravit zkosením pod úhlem 45° pomocí ruční nebo elektrické pásové brusky.
Montáž dřevěné venkovní terasy Ideck

Montaž drevěné terasy iClip

Montáž se systémem iClip: Uložte zaoblené zakončovací profily na nosníky a přišroubujte je k nim. Spojku přišroubujte ke každému nosníku (otvory do něj si předvrtejte s vrtákem průměru 3,5 mm).  Zasuňte prkno do spojky; můžete si pomoci gumovou paličkou a kouskem dřeva. Každý konec musí být upevněn spojkou; jsou-li na každé straně dva konce, použijte spojku pro každý z nich. Při tomto postupu použijte nosníky 42 x 70 mm pokládané naplocho.  Takto pokračujte až do pokrytí celé plochy.  Posledním kusem může být prkno nebo zaoblený zakončovací profil. Užívejte si své terasy po mnoho let.

                          Montáž drevěné terasy iClip Montáž drevěné terasy iClip Montáž drevěné terasy iClip 


Montáž terasy pro iDeck od Twinson

Pokrývání terasy začněte přišroubováním hliníkového F profilu na nosník. Do něj vsuňte prkno iDeck by Twinson a přišroubujte spojku iClip na každý trám k uchycení prvního prkna.  Zasuňte do spojky další prkno; můžete si pomoci gumovou paličkou a kouskem dřeva. Takto pokračujte až do pokrytí celé terasy. V místě spoje konců zajistěte dostatečnou nosnou plochu použitím dvojitých trámů sešroubovaných dohromady. Každý konec musí být upevněn spojkou; jsou-li na každé straně dva konce, použijte spojku pro každý z nich. Mezi spoji konců a mezi prknem a pevnou konstrukcí musí být dilatační spára 3 mm/metr. K dokončení terasy doporučujeme použít hliníkový F profil. Nelze-li zajistit dilataci min. 3 mm/metr, je nutné rozdělit prkna do jiných modulů nebo použít hliníkový F profil. 
                                                 Montáž terasy iDeck TwinsonMontáž terasy iDeck TwinsonMontáž terasy iDeck Twinson    
                                                 Montáž terasy iDeck TwinsonMontáž terasy iDeck Twinson

Montáž dřevěné terasy se systémem iFix

Přečtěte si prosím nejdříve pokyny pro standardní systém iDeck, jelikož platí také pro montáž systému se záslepkami.

Před zahájením práce se ujistěte, že všechna prkna jsou na terase položena v konečné poloze. To vám usnadní nakreslení přímých čar k předvrtání otvorů do prken. K předvrtání otvorů pro záslepky se dodává speciální vrták, obsažený v krabici iFix, jehož velikost je stejná jako velikost záslepek. Po předvrtání otvorů pro záslepky předvrtejte prkno a nosník vrtákem o průměru 4 mm. Poté prkna přišroubujte vruty obsaženými v krabici. Po upevnění celého povrchu vložte do předvrtaných otvorů záslepky, přičemž před vložením záslepky do každého otvoru kápněte trochu bílého lepidla na dřevo (D4), aby záslepka byla k prknu přilepena.

Přebytečné lepidlo je třeba ihned setřít čistým hadrem. Záslepky vkládejte do otvorů kónickým koncem dolů (lze použít paličku).

Po instalaci všech zátek můžete použít pásovou brusku a povrch vyhladit tak, abyste získali dokonalou terasu.

                                            Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix         

                                            Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix