V košíku máte: 0 ks | Přejít na objednávku » | Registrace » | Přihlásit se »
Zboží bylo přidáno do košíku

Dřevěné terasy

Venkovní dřevěné terasy

Dřevěné terasy, dovážíme opravdu široký sortiment dřevěných teras a zahradních čtverců z tvrdých tropických dřevin jako jsou IpeMerbauJatobaCumaruTeak barmský,BangkiraiGarapaMassaranduba, Massaranduba Africká (mukulungu)Badi, Tatajuba,SapeliKempasThermo Jasan a rovněž dřevěných teras z měkkých odolných dřevin jako je sibiřský modřín, finská borovice v úpravě Thermowood a v neposlední řadě kanadský západní červený cedr.

V sortimentu dřevoplastových teras WPC nabízíme vysoce kvalitní kompozitní dřevosplastové terasy v dutem profilu široké nabídce barev. 

Pro snadnou montáž a vyrovnávání výškových nerovností dovážíme systém výškově nastavitelných terčů (buzonu)  speciálně určených pro dřevěné a kompozitní terasy. Sortimentu nechybí podkladní hranoly, speciální vruty a klipy pro skrytý takzvaný neviditelný spoj, ošetřovací oleje a vosky, odšeďovače, klíče pro srovnávání zakřivených prken a sortimentu pro instalaci dřevěných a dřevoplastových teras.

Výroba terasy na Klič

Pro kompletní kalkulaci nám prosím zašlete výměru Vašich teras nebo stavební výkres (nejlépe v PDF formátu) s tabulkou výměr a fotografii stavajicí plochy terasyna e-mail info@h-parket.cz. Rádi Vám obratem zašleme kompletní cenovou nabídkuna vaši novou dřevěnou terasu.

Dřevěné venkovní terasy jsou u našich zákazníků velmi oblíbené. Představují totiž ideální propojení mezi obytným interiérem a zahradou. Především v letních měsících oceníte možnost trávit co nejvíce času venku a díky venkovní terase můžeme skvěle rozšířit obytný prostor. I toto je jeden z důvodů, proč v případě 30% zákazníků montujeme současně s dřevěnými podlahami v interiéru, také venkovní dřevěné terasy.

Výhody dřevěné terasy z exotických dřevin

 • Oproti terasové dlažbě, plovoucí dlažbě či kameni jsou terasy ze dřeva příjemné i pro bosou chůzi a to jak v horkém, tak i v chladném počasí.
 • Díky profilování zachycují drobné nečistoty a zamezují tak přenosu nečistot do interiéru.
 • Dlouhá životnost. Většina exotických dřevin nepodléhá hnilobě a je odolná vůči mrazu, horku, houbám či hmyzu.

 

 
  Exclusive Premium Natur Economy Trendy
  Exotické dřeviny  Jehličnaté/měkké dřeviny  WPC kompozit
Ekonomická úroveň $$$$  $$$ $$   $ $$ 
Dřeviny Ipe, Merbau, Jatoba, Cumaru, Teak barmsky Garapa, Massaranduba, Bangkirai, Mukulungu, Sapeli, Thermo jasan  Kempas Sibiřský modřín, Thermowood borovice Luna, Viva
Hustota  do 1100 kg/m 3 650-1000 kg/m 3  650-900 kg/m 3  450-600 kg/m 3 1000-1300 kg/m 3
Trvanlivost        
Odhadovaná životnost +30 let  25 let 20 let   10 let  20 let
Výhody
    • Přirozeně krásné
    • Vynikající trvanlivost
    • Mimořádná pevnost
 • alternativa tvrdého ex. dřeva
 • Nizkonákladové řešení
 • Možnost dobarvení
 • Memáročná údržba
 • Záruka až 15 let
 • Klipový systém

 

 

 

 

 


        Prohlédnout flash katalog Dřevěné terasy

        
        Stáhnout katalog Dřevěné dřevěné v pdf

 

 

 

 

 

 

 

Návod k montáži a údržbě
Příručka pro uživatele

Montážní navod dřevěné terasyPříručka ke stažení zde v pdf

Všechny naše produkty musí být instalovány v souladu s předpisy Rádce pro design dřevěných teras (vydaly CTBA a Federation of Wood). Informace a technická řešení zde uvedená představují výtah z tohoto Rádce a jsou určeny primárně pro vnější konstrukce okolo domů (vnitřní dvory, chodníky, prostory okolo soukromých bazénů).

Skladování: 

terasová podlahová prkna iDeck skladujte v původním balení, nejlépe v dobře větraném a zastřešeném prostoru, mimo dosah přímého slunečného světla, pevně zapáskované. Desky nesmí ležet volně vzhledem k přirozené tendenci dřeva ohýbat se.

Úprava prken před montáží:

Prkna před montáží důkladně opláchněte vodou, čímž zamezíte výraznému vymytí taninu deštěm.

Nástroje:

vrtačka, šroubovák, zkracovací pila, pásová bruska, upínací vruty, podkůvka, úhelník, klížicí svorka, značkovací šňůra.

Příprava podloží:

Ujistěte se, že podloží je stabilní, pevné a hladké.  Sklon cca 1 cm na běžný metr zajistí správný odvod vody.  Pro zamezení růstu plevele doporučujeme použít zemní textilii. Exotické dřevo obsahuje prvky/taniny zvyšující odolnost prken. Může však dojít také k jejich vyplavení vlivem dešťové vody ve formě hnědé tekutiny.  Proto je nutné zamezit přímému nechráněnému styku s omítnutými nebo jinak povrchově upravenými stěnami a podlahami.  Doporučujeme použít ochrannou fólii.

Nosná konstrukce:

Nosné podkladové hranoly musejí být upevněny do podloží tak, aby zajišťovaly pevný základ. Nosné trámy musejí být ze stejného typu dřeva jako viditelná prkna. Pozor: Tloušťka nosných trámů musí být vzhledem k prknům alespoň dvojnásobná (např. pro prkna 21 x 145 mm použijte trámy s průřezem minimálně 42 x 70 mm). Obvykle je dostatečná šířka trámů 50 mm, ovšem v místech styku dvou prken je nutná šířka 70 mm.  Při srovnávání trámů zachovávejte správné rozestupy mezi nimi: rozestup závisí na síle a šířce prken (viz graf).


Uložení na betonovou nebo nakloněnou podlahu: 

Nosné trámy musejí být upevněny do podloží tak, aby zajišťovaly pevný základ.  Doporučujeme uložit trámy rovnoběžně se směrem odvodnění.

Uložení na skloněné podloží:

Doporučujeme použít nastavitelné syntetické nosné prvky ( 8 m2), které je také nutné upevnit do podloží.

Uložení na rostlou zeminu:

V případě potřeby použijte stabilizovanou a zpevněnou vrstvu písku nebo štěrku. Betonové dlaždice pokládejte s odstupem 50 cm, aby byla zajištěna dostatečná podpora a uchycení nosných trámů.  Zkontrolujte výšku a sklon, překryjte zemní textilií a upevněte nosné trámy do betonových dlaždic.

Volně stojící terasa:

Poraďte se se svým architektem nebo prováděcí firmou, kteří vám budou moci poskytnout správné informace odpovídající Vašim požadavkům.

Objednávka správného množství: Pro montáž v náhodné posloupnosti navyšte celkové množství o 5 - 10 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy. Pro montáž pod úhlem 45° s rohy nebo nepravidelnými spoji navyšte celkové množství o 15 - 20 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy.

Pro Vaše pohodlí - údržba:

Pro zamezení výskytu třísek doporučujeme prkna po dokončení montáže namočit vodou (nebo počkat do prvního deště) a po vyschnutí je přejet smirkovým papírem. Tím dojde k odlomení vyčnívajících hlaviček třísek. V důsledku přirozené oxidace způsobené ultrafialovým světlem dochází k zešednutí prken (zejména kolem bazénů). Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nehody způsobené uklouznutím.

Po té doporučujeme periodicky ošetřovat čističem iCLEAN a následě napouštět olejem. Čistič vyčistí dřevěné desky od nečistot a prachu v dřevě (provádí se rejžákem více dle iCLEAN) a po té se dřevo napouští speciálním olejem. Olej zpomaluje stárnutí dřeva a taktéž spomaluje proces oxidace čili šisování dřeva. Tento postup se doporučuje alespoň 2x do roka nebo po každé, kdy je vidět, že dřevo začíná šednou. Pokud má dřevo již šedou patinu, se již nedá tímto postupem vrátit původní vzhled dřeva. V tomto případě se dají běžně na trhu koupit oleje s příměsí pigmentů dle požadavků zákazníka, tyto oleje s příměsí pigmentů v naší nabídce nejsou, proto se prosím obraťte přímo na prodejce chemie na to určené.

Montážní pokyny
Pro standardní systém iDeck?

Montáž s viditelnými vruty: Před zahájením pokládky prken věnujte prosím pozornost směru vláken a mírných barevných odchylek. Všechna prkna pokládejte ve stejném směru.

Vzdálenost mezi prkny: V závislosti na měnící se teplotě a vlhkosti vzduchu podle ročního období se prkna budou roztahovat a smršťovat.  Před zahájením montáže doporučujeme zkontrolovat úroveň vlhkosti v prknech.  S ohledem na uvedené musí být montáž prken prováděna v souladu s následujícími pravidly: Rozestup mezi jakýmikoli dvěma prkny musí být 5 - 10 mm. Tato dilatační spára poskytuje prostor umožňující dřevu dýchat (roztahovat a smršťovat se) podle počasí, aniž by došlo k poškození pokryté plochy. V případě, že pokrytá plocha sousedí se zdí nebo jinou pevnou konstrukcí, je nutné mezi prkny a touto zdí či jinou pevnou konstrukcí ponechat mezeru o šířce min. 10 mm.

Spojování konců prken: Konec každého prkna by měl spočívat na nosném podkladovém hranolu a být přišroubovaný minimálně 2 vruty, aby se zamezilo pohybu prkna.

Předvrtání: Pomocí značkovací šňůry si označte správné seřazení a předvrtejte otvory pro vruty (např. pro vruty průměru 6 mm použijte 5mm vrták). Vzdálenost mezi otvorem vrutu a koncem prkna by měla být max. 5 - 7 cm a min. 2 cm, aby se zamezilo vyboulení konců prken. Pro dosažení bezvadného a trvanlivého výsledku je nutné použít výhradně vruty z nerez oceli. Na každé prkno o délce větší než dvojnásobek jeho šířky použijte 2 vruty.

Vruty: Doporučujeme použít nerez vruty a šroubovat je do prken nízkou rychlostí. Hlavička vrutu by měla být v úrovni povrchu prkna, aby žádný vrut nevyčníval nad úroveň prken.

Dokončení: Konec prken můžete upravit zkosením pod úhlem 45° pomocí ruční nebo elektrické pásové brusky.
Montáž dřevěné venkovní terasy Ideck

Montaž drevěné terasy iClip

Montáž se systémem iClip: Uložte zaoblené zakončovací profily na nosníky a přišroubujte je k nim. Spojku přišroubujte ke každému nosníku (otvory do něj si předvrtejte s vrtákem průměru 3,5 mm).  Zasuňte prkno do spojky; můžete si pomoci gumovou paličkou a kouskem dřeva. Každý konec musí být upevněn spojkou; jsou-li na každé straně dva konce, použijte spojku pro každý z nich. Při tomto postupu použijte nosníky 42 x 70 mm pokládané naplocho.  Takto pokračujte až do pokrytí celé plochy.  Posledním kusem může být prkno nebo zaoblený zakončovací profil. Užívejte si své terasy po mnoho let.

                          Montáž drevěné terasy iClip Montáž drevěné terasy iClip Montáž drevěné terasy iClip 


Montáž terasy pro iDeck od Twinson

Pokrývání terasy začněte přišroubováním hliníkového F profilu na nosník. Do něj vsuňte prkno iDeck by Twinson a přišroubujte spojku iClip na každý trám k uchycení prvního prkna.  Zasuňte do spojky další prkno; můžete si pomoci gumovou paličkou a kouskem dřeva. Takto pokračujte až do pokrytí celé terasy. V místě spoje konců zajistěte dostatečnou nosnou plochu použitím dvojitých trámů sešroubovaných dohromady. Každý konec musí být upevněn spojkou; jsou-li na každé straně dva konce, použijte spojku pro každý z nich. Mezi spoji konců a mezi prknem a pevnou konstrukcí musí být dilatační spára 3 mm/metr. K dokončení terasy doporučujeme použít hliníkový F profil. Nelze-li zajistit dilataci min. 3 mm/metr, je nutné rozdělit prkna do jiných modulů nebo použít hliníkový F profil. 
                                                 Montáž terasy iDeck TwinsonMontáž terasy iDeck TwinsonMontáž terasy iDeck Twinson    
                                                 Montáž terasy iDeck TwinsonMontáž terasy iDeck Twinson

Montáž dřevěné terasy se systémem iFix

Přečtěte si prosím nejdříve pokyny pro standardní systém iDeck, jelikož platí také pro montáž systému se záslepkami.

Před zahájením práce se ujistěte, že všechna prkna jsou na terase položena v konečné poloze. To vám usnadní nakreslení přímých čar k předvrtání otvorů do prken. K předvrtání otvorů pro záslepky se dodává speciální vrták, obsažený v krabici iFix, jehož velikost je stejná jako velikost záslepek. Po předvrtání otvorů pro záslepky předvrtejte prkno a nosník vrtákem o průměru 4 mm. Poté prkna přišroubujte vruty obsaženými v krabici. Po upevnění celého povrchu vložte do předvrtaných otvorů záslepky, přičemž před vložením záslepky do každého otvoru kápněte trochu bílého lepidla na dřevo (D4), aby záslepka byla k prknu přilepena.

Přebytečné lepidlo je třeba ihned setřít čistým hadrem. Záslepky vkládejte do otvorů kónickým koncem dolů (lze použít paličku).

Po instalaci všech zátek můžete použít pásovou brusku a povrch vyhladit tak, abyste získali dokonalou terasu.

                                            Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix         

                                            Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix Montáž dřevěné terasy se systémem iFix

 

 

 

Rektifikační terč 70-110 mm AKCE

Výškově stavitelné terč, Rektifikační terč 70-110 mm


Šroubovací terč se skládá z několika dílů vyrobených z polypropylenu (PP). Vhodným výběrem základny a kombinací délek šroubení se dostanete do požadované výšky v rozmezí od 3,5 cm do 20 cm. Šroubovací terče vytvářejí svým rozmístěním podlahový rošt. Kontralatě se ukládají na speciálně upravenou hlavu.

SIHGA T-GoFix ZS 5x50 exotika, ocel A2 k montáži terasových desek

SIHGA T-GoFix ZS  ocel A2 k montáži terasových desek

Nerezové vruty do terasových desek.
Před použitím předvrtejte otvor na vrut. Po té vruty zapusťte do dřeva.
Vruty by neměli být od konce prkna dále než 7-13 cm.
Balení: po 200 ks - dodáváme také balení obsahující frézku na předvrtání otvoru.

SIHGA T-GoFix ZS 5x50 modřín, ocel A2 k montáži terasových desek

SIHGA T-GoFix ZS 5x50 modřín, ocel A2 k montáži terasových desek

Nerezové vruty do terasových desek.
Před použitím předvrtejte otvor na vrut. Po té vruty zapusťte do dřeva.
Vruty by neměli být od konce prkna dále než 7-13 cm.
Balení: po 200 ks - dodáváme také balení obsahující frézku na předvrtání otvoru.

SIHGA T-GoFix ZS 5x60 exotika, ocel A2 k montáži terasových desek

SIHGA T-GoFix ZS 5x60 exotika, ocel A2 k montáži terasových desek

Nerezové vruty do terasových desek.
Před použitím předvrtejte otvor na vrut. Po té vruty zapusťte do dřeva.
Vruty by neměli být od konce prkna dále než 7-13 cm.
Balení: po 200 ks - dodáváme také balení obsahující frézku na předvrtání otvoru.

SIHGA T-GoFix ZS 5x60 modřín, ocel A2 k montáži terasových desek

SIHGA T-GoFix ZS 5x60 modřín, ocel A2 k montáži terasových desek

Nerezové vruty do terasových desek.
Před použitím předvrtejte otvor na vrut. Po té vruty zapusťte do dřeva.
Vruty by neměli být od konce prkna dále než 7-13 cm.
Balení: po 200 ks - dodáváme také balení obsahující frézku na předvrtání otvoru.

SIHGA T-GoFix ZS 5x70 exotika, ocel A2 k montáži terasových desek

SIHGA T-GoFix ZS 5x70 exotika, ocel A2 k montáži terasových desek

Nerezové vruty do terasových desek.
Před použitím předvrtejte otvor na vrut. Po té vruty zapusťte do dřeva.
Vruty by neměli být od konce prkna dále než 7-13 cm.
Balení: po 200 ks - dodáváme také balení obsahující frézku na předvrtání otvoru.

Sika MaxTack 300ml, Hnědá AKCE

Sika Maxtack

Montážní lepidlo s vysokou počáteční přídržností na bázi disperse kopolymeru. Vhodný pro různé použití, kde je třeba počáteční přídržnost a soudržnost. Lepidlo na lepení terasových desek s peren a drážkou (PD) profil VIVEIRO a Barcelona, aplikací lepidla do PD se zamezí pohybu jednotlivých terasových desek. Umožnuje napojení terasových desek i mimo hranoly. 

Sika Tack Primer 1000ml, černá AKCE

Sika Tack  Primer

Penatrační nátěr pro zlepšení přídržnosti spodni konstrukce.

SikaBond-T2 600ml, černá

SikaBond-T2

Trvale pružné PU stavební a konstrukční lepidlo s vysokou pevností pro lepení všeho druhu v interiéru i exteriéru, tzv. (Tekuté hřebíky). Vysoká přídržnost na betonech, cihlách, kameni, keramice, oceli, hliníku, tvrzeném PVC, PU, GFRP atd.Vhodné k lepení parapetních desek, schodišťových stupňů, laminovaných dřevotřísek, obkladů, dlažeb, kovových prvků, roštů z exotického dřeva apod. Aplikace: ruční nebo vzduchovou pistolí. Spotřeba: dle způsobu použití

Spojka k systému Viveiro, s ocel A2 500ks clip + 1000ks vrut

Speciální box určen na montáž systému barcelona.

Spojky sjou speciálně navrženy, tak aby sedli do drážek prken systému iClip.
Stejné spojky se používejí také na iDeck by Twinson?, takže se dá vzájemně plynule kombinovat dřevo a Twinson. 
Balení: 1bal. = 150 ks polypropylenových spojek, 150 ks nerezových vrutů, 1ks bit - na vrtačku, 4 ks záslepek IPE pro zakončení montáže systému iClip.

Stahovák terasových desek DeckWise

Stahovák terasových desek 

Profesionální stahovací klíč určený pro srovnávání ne ideálně rovných terasových palubek

 

 

Stahovák terasových desek Spax Kaiman Pro

Stahovák terasových desek 

Profesionální stahovací klíč určený pro srovnávání ne ideálně rovných terasových palubek